UNIQUE ENERGY CONFERENCE ON FRIDAY 27TH OF MAY 2016, IN HEERLEN.

Succesvol Energiecongres Parkstad Limburg 2016

Meer dan 110 enthousiaste ondernemers, bestuurders, innovatiemanagers en deskundigen woonden op vrijdag 27 mei jl. het Energiecongres Parkstad Limburg bij.

Termen als inspirerend, innovatief, nieuw, doordacht, verrassend, mooi en goed verzorgd kwamen tot ons.

We kijken terug op een energiek congres dat kansen biedt voor een vervolg, zodat verduurzamen op de agenda blijft van een ieder.
In Parkstad Limburg doen we het goed. Met Mijnwater als belangrijkste showcase van de regio.

Unique Energy Conference in Heerlen

On the road from ambition to implementation

On Friday 27th of May 2016 Mijnwater B.V., the Parkstad Limburg city region, SBuilt and the municipality of Heerlen are organizing an unique Energy Conference. This Conference aims to increase the sustainability of the region. The co-operation of the organizing partners is linking strategy and ambition to physical infrastructure and innovative industry. As a framework we will present and discuss the vision document PALET (Parkstad Limburg Energy Transition). We will be taking a closer look at technical and spatial potential of the region and the implementation of the plans. Mijnwater BV will present the state of the art of her fourth generation District Heating & Cooling (DHC) infrastructure and SBuilt presents developments in green tech industry in co-operation with the expertise centres of Zuyd University. On this event –free of charge- we want to share our knowledge and experience in this field in order to achieve maximum CO2 reduction in the region.

Uniek Energie Congres in Heerlen

Van ambitie naar concrete uitvoering!

Op vrijdag 27 mei 2016 vindt in Heerlen het Energie Congres Parkstad Limburg 2016 plaats. Tijdens dit congres discussiëren diverse samenwerkende partijen met genodigden over energievraagstukken met het visiedocument PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie) als kapstok. Een congres waar niet alleen gesproken wordt over plannen, maar ook daadwerkelijk ingezoomd wordt op uitvoeringsprojecten in Heerlen en omgeving.

We laten zien dat de gedragen ambities, gemaakte plannen en de werkelijke uitvoering, met ondersteuning van de vierde generatie 'District Heating & Cooling' (DHC) infrastructuur van Mijnwater BV, leiden tot een maximale CO2-reductie in de regio. We verdiepen ons in de technische en ruimtelijk realistische mogelijkheden waarbij de infrastructuur van mijnwater en de doorontwikkeling van het concept de showcase is van het congres. Met andere duurzame energie initiatieven, zoals PV, wind, biomassa, NulopdeMeter in de regio, zijn we een voorbeeld voor de rest van Nederland en ver daarbuiten.

De organisatie is in handen van vier partijen: Mijnwater B.V., Stadsregio Parkstad Limburg, SBuilt en Gemeente Heerlen.

KEY NOTES AND PARALLEL WORKSHOP SESSIONS

Key notes and parallel workshop sessions

The programme starts with a selection of key notes by regional and (inter-) national speakers. The key note presentations will give an overview of urgency, strategy and ongoing realization in the Parkstad Limburg region. During parallel sessions/workshops, we will be focus on specific topics like the meaning of thermal energy grids for CO2-reduction, the advantages of Direct Current electricity, innovative renovation concepts and opportunities for solar-PV. An important component will be the strategic workshop for the Horizon 2020 STORM project, which involves the development of an intelligent controller for thermal smart grids.

In the afternoon we stop talking and invite participantsfor a grand tour, visiting realized projects on site.

Lezingen en parallel sessies

Er zullen lezingen gehouden worden door belangrijke regionale, nationale en internationale ‘key note speakers’ zoals beleidsmakers, innovatiemanagers, ambtenaren en bestuurders. Tijdens de parallelsessies/workshops gaan we dieper in op specifieke onderwerpen, zoals innovatieve ontwikkelingen in hydraulische warmte en koude systemen, de potentie van een ‘Direct Current (DC)’ elektrische infrastructuur en renovatieconcepten voor een Nul op de Meter-aanpak. Of discussieer mee over hoe de energie transitie te financieren is en de lokale economie kan versterken.Een belangrijk onderdeel is de strategische workshop voor het Horizon 2020 STORM project, waarin een zelflerende en voorspellende controller wordt ontwikkeld voor thermische smart grids.

’s Middags stappen de deelnemers in de bus voor een ‘grand tour’ langs gerealiseerde projecten in de regio.

MAIN FEATURES PROGRAMME

Main features programme

Lawyer Roger Cox is the first keynote speaker, also known for his book ‘Revolution Justified’. He pursued the Dutch government in 2015 to reduce CO2 emissions by at least 25% at 2020 and won the case. Haico Offermans (administrator at Parkstad Limburg), Henk Roelofs (Director of SBuilt), and Herman Eijdems (Innovation Manager at Mijnwater B.V.) will then illustrate how Parkstad is achieving its goals in practice. At the end of the day, Ruut Louwers, (Director of the Interreg programme) and Daan Prevoo (Representative of the Province of Limburg), will look back (and forward) in an reflective epilogue.

Hoofdlijnen van het programma

Advocaat Roger Cox is de eerste spreker tijdens de plenaire zitting. Hij won in 2015 de rechtszaak tegen de Nederlandse overheid om de CO2-uitstoot te verminderen met ten minste 25% in 2020. Zijn boek  ‘Revolution Justified’ is welbekend. Haico Offermans (portefeuillehouder Parkstad Limburg), Henk Roelofs (directeur SBuilt) en Herman Eijdems (innovatiemanager Mijnwater B.V.) gaan vervolgens in op het vraagstuk hoe Parkstad de ambities realiseert in de praktijk. Aan het einde van de dag zullen directeur Interreg Ruut Louwers en gedeputeerde Daan Prevoo van de Provincie Limburg een slotbeschouwing geven.

TIMETABLE

SPEAKERS

GRAND TOUR PARKSTAD

Grand tour Parkstad

From 14.00 h we start a grand tour by bus to the projects already completed in the region. The programme will be concluded in Continium Discovery Center, a unique museum in Kerkrade, the Netherlands. Reviewing the day’s events and enjoying a preview of the regional 'roadmap' in terms of national and international developments.

Vanaf 14.00 uur staat een 'grand tour' gepland langs gerealiseerde projecten in de regio. De dag sluiten we af in Continium Discovery Center in Kerkrade met een terugblik op de dag en een 'preview' op de regionale 'roadmap' met betrekking tot de nationale en internationale ontwikkelingen.

MORE INFORMATION

CONTACT

Location of the Energy Conference

Carbon6
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen

By car: navigate to Kloosterweg 1, Heerlen. Routeplanner
Trainstation: Heerlen (10 minutes walk to Carbon6)
Nearby airports: Maastricht-Airport (NL), Brussels (B), Dusseldorf (G), Cologne (G)

Parking: Follow the signs at the parking lot

On invitation only

Want to attend this conference, please inquire for possibilities stating your company name, name and phone number to: info@energiecongresparkstadlimburg.nl
We will contact you as soon as possible.

Wilt u dit congres bijwonen, informeer dan onder vermelding van uw bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer naar de mogelijkheden via: info@energiecongresparkstadlimburg.nl
We nemen dan z.s.m. contact met u op.